Proceedings: Infrastructuurwerken Oosterweelverbinding – gewapende grondophogingen

Op 16 mei heeft BGS de workshop'Infrastructuurwerken Oosterweelverbinding – gewapende grondophogingen' georganiseerd.

Dit stond op het programma:

  • “Belgian Geosynthetics Society – Remblais renforcés” – BGS (Nicolas Denies)
  •   Infrastructuurwerken Oosterweelverbinding – Uitdagingen van grote projecten – LANTIS (Sven Somers)
  •  Gewapende grondophogingen van Stadsbader in het project – Constructie van de G0 3 van Linkeroever – STADSBADER (Thomas Lenders)
  •  Ontwerp van de gewapende grond G0 3 – ARCADIS NEDERLAND (Jan Ruigrok)
  •  Direct bridge abutment design with terramesh solutions - Oosterweel G03 – Texion and Maccaferri (Francesco Masola)
  • Monitoring van structuren en systemen met optische vezels - WTCB (Gust Van Lysebetten)
  •  Monitoring “fibre optique” du remblai renforcé G03  - CSTC et Vlaamse Overheid (Nicolas Denies & Jan Couck)
  •  Projet SOLRENF – Dimensionnement des remblais renforcés – Nouvelle génération d’Eurocodes - CSTC (Nicolas Denies)
     

Bekijk hier de proceedings.